Valιrie de Grave

 

Terugbetalingen

Sommige werkgevers komen tussen bij de psychologische begeleiding van de kinderen van de werknemer. Informeer u hiervoor bij uw werkgever.

Afhankelijk van de mutualiteit is er een terugbetaling mogelijk. Om 100% zeker te zijn, raden we u aan om u te informeren bij de mutualiteit waar u bij aangesloten bent. Hieronder al enkele richtlijnen.

Euromut:

Euromut besliste om vanaf 1 januari 2007 een tegemoetkoming van 10€ toe te kennen voor 6 therapiesessies per kalenderjaar en dat zonder leeftijdsgrens en in zoverre deze therapie verzorgt wordt door erkende licentiaten/masters in de psychologie ingeschreven bij de Psychologencommissie. Voor de aanvraag dient een formulier ingevuld te worden te verkrijgen bij Euromut.

Partena:

Voor jongeren tot en met 18 jaar is er een tegemoetkoming van 20€ per psychotherapiesessie met een maximum van 6 sessies per jaar. De aanvraag moet gebeuren op basis van een formulier verkrijgbaar bij Partena, in te vullen door de kinderpsycholoog.

Onafhankelijk ziekenfonds Vlaanderen:

Het onafhankelijke ziekenfonds voorziet een tussenkomst van 10€ per sessie en 5 extra tussenkomsten van 5€ per gezin per jaar. Meer informatie bij het ziekenfonds te verkrijgen.

Vlaams en Neutraal ziekenfonds:

Voorziet een terugbetaling van 10€ per jaar voor 5 sessies. De aanvraag moet gebeuren op basis van een factuur van de kinderpsycholoog.

Christelijke mutualiteit:

De Christelijke Mutualiteit betaalt niet terug voor individuele begeleiding bij een kinderpsycholoog (ook niet als ze ingeschreven is bij de psychologencommissie).

De onafhankelijke ziekenfondsen OZ501 en VEV Sociale verzekeringsgroep:

Betaalt 10€ voor de eerste 5 sessies en 5€ voor de volgende 5 sessies. Dit geldt voor psychotherapie aan kinderen en jongeren.

Liberale mutualiteit:

Na doorverwijzing door een dokter, CLB, CGGZ komt de liberale mutualiteit tussen: 20€ per sessie voor maximum 6 sessies. Formaliteiten en voorwaarden: