Valérie de Grave

 

Psychodiagnostiek

Intelligentieonderzoek

Een intelligentietest heeft als doel de capaciteiten van het kind of de jongere in kaart te brengen. Op grond van deze test kan worden aangegeven welke aspecten van het kind of de jongere sterk ontwikkeld zijn en welke zwakker. Na het intakegesprek met de ouder(s) wordt het intelligentieonderzoek enkel met het kind of de jongere uitgevoerd. Doorgaans neemt het onderzoek een tweetal uren in beslag (of twee maal één uur). De onderzoeksresultaten worden nadien besproken met de ouder(s) en indien nodig de school.

Concentratieonderzoek

Op basis van een aantal verschillende concentratietests, wordt het mogelijk gemaakt om een onderzoek te doen naar de werking van verschillende aandachtsvaardigheden: selectieve aandacht, volgehouden aandacht,….. Doorgaans neemt het concentratieonderzoek één uur in beslag. Voordat het onderzoek kan plaatsvinden, vindt er een intakegesprek met de ouder(s) plaats. Na het concentratieonderzoek wordt er een adviesgesprek gepland.

Belevingsonderzoek

In het belevingsonderzoek wordt er bekeken hoe de kinderen en jongeren hun leefwereld ervaren. Het onderzoek probeert een duidelijk beeld te krijgen over hoe de kinderen en de jongeren op hun eigen manier in de wereld staan en hoe zij de verschillende – sociale- situaties rondom hen beleven. Aan de hand van gesprek, tekeningen, afbeeldingen, spel,…probeert men een beeld te krijgen van de cognitieve, motorische en emotionele toestand van het kind of de jongere. Het belevingsonderzoek neemt 3 sessies van 45 minuten in beslag. Voordat het belevingsonderzoek kan plaatsvinden, vindt er een intakegesprek met de ouder(s) plaats. Na het belevingsonderzoek wordt er een adviesgesprek gepland.