Valérie de Grave

 

Groepstraining – sociale vaardigheidstraining

Sommige kinderen ervaren ernstige problemen in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten. Ze voelen zich niet op hun gemak bij anderen, staan vaak alleen en hebben weinig of geen speelkameraadjes. Het zijn verlegen kinderen die niet goed weten hoe contact te leggen met anderen, maar het kunnen ook luidruchtige kinderen zijn die voortdurend bij vechtpartijen betrokken raken. Deze kinderen hebben extra steun, hulp en oefening nodig.

Voor wie?

Voor jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar…
… die verlegen of teruggetrokken zijn.
… die zich moeilijk aan spelregels kunnen houden of die in het spel alles zelf willen bepalen.
… met een laag gevoel van eigenwaarde.
… die nergens echt bijhoren.
… die door anderen gepest worden.
… die anderen zelf pesten.

Training

Met een groepje van maximaal 10 kinderen komen we samen om door rollenspel, verhalen, oefeningen en spelletjes sociale vaardigheden te oefenen. De training bestaat uit 5 sessies van telkens 2 uur. Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de ouders en kind. Op deze manier kunnen er persoonlijke accenten worden gelegd tijdens de training. Na afloop van de training vindt er een evaluatiegesprek plaats.

Wanneer

Gelieve contact op te nemen voor de data en uren van de training.